Velkommen til UNIK-REVISION

Revision, rådgivning, regnskabsassistance, skatteoptimering, planlægning og budgettering er vores kernekompetencer.
Vi rådgiver i virksomhedsdannelse, ledelse, styring og økonomi.
UNIK-REVISION er din uafhængige partner, hvor der er fokus på tillid og tæt relation i den personlige rådgivning

Rådgivning – en tillidssag

Rådgivning er en tillidssag for kunde som for revisor.


UNIK-REVISIONs rådgivning udføres således, at revisionens uafhængighed og troværdighed ikke kan drages i tvivl.

Klart overblik med tydelig rådgivning

Vi rådgiver i forretnings- og udviklingsmæssige spørgsmål ved at tilvejebringe et sagligt beslutningsgrundlag.

Vi påtager os kun denne opgave såfremt vi matcher de faglige kvalifikationer og har kapaciteten til at gennemføre sådanne opgaver.

Kompetent og personlig rådgivning

Rådgivningen er altid personlig og direkte udført af kompetente personer i alle led. Vi rådgiver ud fra følgende:

  • Tilliden til os skal være uomtvistelig.
  • At give en personlig og grundig rådgivning
  • At bidrage med kompetente betragtning til jeres forretning.
  • Vores faglige kvalifikationer skal altid sikre kunderne.

Rådgivning med
økonomisk overblik.
UNIK-REVISION giver en personlig rådgivning

Arbejdsopgaverne i et revisionsfirma

Arbejdsopgaverne i et revisionsfirma er mangeartede og forskellige. De typiske opgaver ligger indenfor de traditionelle felter som: Revision, regnskabsassistance, skatteoptimering, planlægning og budgettering. Herudover består en revisors opgaver typisk i løsning af alle problemstillinger i forbindelse med drift af selvstændig virksomhed. Det være sig lige fra diverse kalkulationer omkring anskaffelse af nyt materiel til udregning af feriepenge for en fratrådt funktionær.

Rådgivning med fornuft

Kontakt os få en uforpligtende snak om de muligheder vi har for at hjælpe og rådgive dig og din virksomhed.