Revision, regnskabsassistance og skatteoptimering

Arbejdsopgaverne i et revisionsfirma er mangeartede og forskellige.

De typiske opgaver ligger indenfor de traditionelle felter som:

  • Revision
  • Regnskabsassistance
  • Skatteoptimering, planlægning
  • Budgettering

Herudover består en revisors opgaver typisk i løsning af alle problemstillinger i forbindelse med drift af selvstændig virksomhed. Det være sig lige fra diverse kalkulationer omkring anskaffelse af nyt materiel til udregning af feriepenge for en fratrådt funktionær.

 

Rådgivning med fornuft

Det er svært at vælge den bedste løsning når man er sin egen rådgiver. UNIK-REVISION er din uafhængige partner, når du skal træffe beslutninger for din virksomhed.

 

UNIK-REVISION rådgiver omkring bl.a. virksomhedsetablering, virksomhedsudvikling og økonomiske dispositioner.

 

Kunder kan forvente en modspiller i UNIK-REVISION som revisor i næsten enhver situation.

UNIK-REVISION Ørkebyvej 1 C DK-5450 Otterup Fyn